Riyadhush Shalihin #181 – Bab Larangan Bersikap Bakhil Dan Kikir – Khalid Basalamah

Rekaman Tanggal 8 Juni 2022 Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: البُخْلُ وَسُوءُ الخُلُقِ “Dua …