Membangkang dengan Hukum Allah, Nasib Mereka Akan Serupa dengan Fir'aun – Khalid Basalamah

Diutusnya Nabi kita Muhammad ﷺ ke tengah-tengah kita adalah suatu karunia. Beliau diutus untuk menerangkan kepada kita …