Hari Ini Adalah Hari Emas – Khalid Basalamah

Hari Ini Adalah Hari Emas – Khalid Basalamah Imam al-Hasan al-Bashri rahimahullah berkata: اِبْنَ آدَمَ إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامٌ كُلَّمَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ …