Allah Maha Mengetahui! – Khalid Basalamah

Allah Maha Mengetahui! – Khalid Basalamah Ahlus Sunnah wal Jama’ah sepakat menetapkan sifat ilmu (mengetahui) bagi Allâh …